top of page

ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ!

bottom of page