top of page

Inne przytułki w rejonie Newbury

W rejonie Newbury jest kilka dodatkowych przytułków, które również mogą ci pomóc. Ich dane kontaktowe znajdują się poniżej. Ta lista nie jest wyczerpująca.

Fundusz powierniczy Newbury Almshouse

07918-154667

admin@newburyalmshouses.org

Kościół Newbury i organizacja charytatywna Almshouse

www.newburyalmshouses.com

07538-880428

Chris@NewburyAlmshouses.com

Fundusz powierniczy szpitala Donnington

www.donningtonhospital.com

01635-551530

office@donningtonhospital.com

 

Organizacja charytatywna Coxedd and Pearce and Kimbers Almshouses

01635-534036

clerkcpkalms@gmail.com

 

Parafialne organizacje charytatywne w Thatcham

www.thatchamcharities.org.uk

01635-863351

thatchamcharities@btinternet.com

bottom of page